loader

Jak osiągnąć pożądane efekty? Z metodą SMART!

Nazwa metoda smart to akronim 5 słów angielskich, co w tłumaczeniu oznacza, że cel powinien być dokładnie sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny do wykonania, realny podczas planowania, a także ściśle określony w czasie. Jest to zatem metoda realizowania celów, która wykazuje się ogromną skutecznością. Ponadto zakłada, że odpowiednie sformułowanie i wyrażenie celu jest najlepszym kluczem do sukcesu. Udowodnione jest natomiast, przestawianie życiowych celów ma bardzo pozytywny wpływ na motywację do działania, ale także dążenie do ciągłego rozwoju. Jednak aby zrealizować postawione cele muszą być one odpowiednio sformułowane i zaplanowane. Dlatego metoda smart znacznie zwiększa szanse na ich osiągnięcie.

Na czym polega metoda SMART?

Na stronie https://www.saldeosmart.pl/ odnaleźć różne precyzyjnie sformułowane cele uwzględniające metodę smart. Pierwszym elementem jest zdecydowanie celu.

  • - Psy musi być sprecyzowany, nie może być natomiast ogólnikowy. Niestety zdecydowana większość celów życiowych oraz postanowień noworocznych jest zbyt ogólna. Tym samym zmniejsza się szanse na ich realizację. Dlatego mówiąc sobie że chce się schudnąć lub zwiększyć sprzedaż nie daję konkretnego przekazu, przez co bardzo trudno osiągnąć tego typu cel. Dlatego niezwykle pomocne są odpowiedzi na podstawowe pytania, czyli co chcę ściągnąć, po co chce to osiągnąć oraz w jaki sposób zamierzam to osiągnąć. Odpowiadając na wyznaczone pytania można łatwiej zdefiniować się konkretny cel. Dlatego przykładem celu zdefiniowanego zgodnie z metodą smart jest na przykład: do końca czerwca chcę schudnąć 5 kg lub do końca miesiąca zwiększymy sprzedaż produktów o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  • - Cel musi być mierzalny, aby dokładnie wiedzieć czy został już osiągnięty. Co więcej jeżeli cel jest mierzalny, wówczas można z łatwością monitorować jego etapy kropką dzięki czemu szybciej zauważa się postępy, A może budować dodatkową motywację. Dlatego jeżeli cel brzmi: chcę odłożyć pieniądze na samochód wówczas nie wiadomo kiedy zostanie oddany spełniony oraz o jaką kwotę chodzi. Dlatego cel mierzalny powinien określać dokładną sumę. Może być to na przykład chcę odłożyć 20 000 zł na samochód.
  • - Syn musi być również atrakcyjny, co dotyczy motywacji. Powinien przynosić wyzwanie, a jednocześnie nauczyć czegoś nowego. Jednocześnie cel nie powinien być zbyt łatwy, gdy żółw czas jego realizacja nie będzie się wiązała z osiągnięciem satysfakcji i spełnienia. Dlatego dobre cele smart powinny wymagać czasu, poświęcenie oraz sprawiać trudności. Dlatego kiedy określi się atrakcyjność celu można zauważyć korzyści wynikające z jego osiągnięcia. To zaś doskonała motywacja do realizacji.
  • - Cele muszę być również realne do osiągnięcia. Dlatego Podczas planowania Należy brać pod uwagę własne siły, możliwe zasoby oraz inne aspekty umożliwiające osiągnięcie celu. Dlatego jeżeli celem jest odłożenie sole pieniędzy wówczas i należy zarabiać tyle, aby po niezbędnych wydatkach można było odłożyć pieniądze. Oczywiście można mieć ogromne plany, Jednak jeśli nie są realne to dużo bardziej zniechęcają aniżeli motywują do działania. Dlatego ceny musi być określony indywidualnie dostosowany do sytuacji danej osoby lub firmy.
  • - Cel musi być również określony w czasie, posiadać konkretną datę realizacji i kropka Dlatego mówiąc, że chcę schudnąć 7 kg do końca maja można zmotywować się do działania, a jednocześnie ustawić odpowiedni harmonogram działań i wyznaczyć etapy.

Metoda Smart

Kto powinien korzystać z metody SMART?

Cele metodą smart mogą wyznaczać zarówno przedsiębiorstwa, firmy, ale także indywidualne osoby. Tym samym każdy z nas może wyznaczyć sobie cel metodą Smart. Cele tego typu mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia. Ważne jest jednak, aby zachowywały odpowiednią strukturę. Bardzo często przedsiębiorstwa decydują się na ustawienie celu walk w celu realizacji swoich strategii marketingowych. Zwiększa co ich efektywna, a także szanse na wykonanie.

Jak osiągnąć cel krok po kroku?

Pierwszym etapem do spełnienia celów jest ich skuteczny wyznaczenie zgodnie z metodą smart. Następnie należy wyznaczyć harmonogram, zgodnie z którym ale będą realizowane. Harmonogram musi być jednak precyzyjnie zaplanowane, aby możliwe było jego spełnienie. Co więcej istotne jest, aby nieustannie dążyć do realizacji celu oraz poszukiwać motywacji w jego spełnieniu. Nie należy natomiast przerywać realizacji celu, gdyż mogłoby to doprowadzić do jego niespełnienia. Jednak właściwie sformułowane cele mają ogromną szansę na spełnienie.

Zobacz

Wydawałoby się, że monitory do pracy biurowej nie mają jakichś szczególnych wymagań. W końcu nie wymagamy od nich super rozdzielczości – jak przy monitorach dla graczy – czy wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu. Jednak monitor do pracy biurowej to urządzenie przy którym spędzamy zwykle 8 godzin w ciągu dnia. Ważne więc, by miał jak najmniej szkodliwy wpływ...

​Możliwość zlecenia jakiegoś zadania zewnętrznemu usługodawcy to zawsze szansa na oszczędność czasu. W końcu w ten sposób nasz zespół nie musi poświęcać swoich obowiązków na czynności, które z powodzeniem może wykonać ktoś inny. W przypadku takich obowiązków jak archiwizacja dokumentów, korzyści jest jednak znacznie więcej. Oczywiście także tutaj możemy liczyć na...

Złoto od wielu lat nieustannie cieszy się ogromnym powodzeniem, wykonana z niego biżuteria jest uznawana za luksusowy dodatek. W dawnych czasach panowała tzw. gorączka złota, później jego popularność ulega zmianie, jednak obecnie nadal złoto cieszy się popularnością, która bezpośrednio rzutuje na kształtowanie jego wartości. Stąd też złoto jest bardzo pożądane i doceniane...