loader

E-Urząd - sposób na załatwienie spraw przez internet

Z aplikacji mobilnych, czatów i internetu korzysta niemal każdy z nas. W zależności od potrzeb media te mogą służyć do nauki, pracy czy spędzania wolnego czasu. Wymierną korzyścią jaką niesie ze sobą podłączenie do sieci jest możliwość skorzystania z rozwiązań takich jak e-Urząd. E-Urzędy to platformy internetowe, dzięki którym możemy załatwić urzędowe sprawy pozostając w domowym zaciszu.

Jakie sprawy można załatwić przez e-Urząd?

Przez e-Urząd można załatwić sprawy ogólne np.:

 • wysłanie ogólnego pisma do podmiotu publicznego.

związane ze zdrowiem:

 • wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • wystawienie e-recepty, e-zwolnienia.

dotyczące ważnych dokumentów tożsamości:

 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego.

odpisy z urzędu stanu cywilnego:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

związane z prawami wyborczymi:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 • zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie.

administracyjne:

 • złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

podatkowe:

 • sprawdzenie rozliczeń w ZUS i US.

Jak załatwić sprawę w e-Urzędzie w kilku krokach?

 1. W zależności, jak skomplikowaną sprawę chcemy załatwić (wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, lub odpis aktu małżeństwa) weryfikacja będzie bardziej lub mniej złożona. Lepiej jednak od razu założyć profil zaufany (można to zrobić zdalnie za pośrednictwem banku w którym posiada się otwarty rachunek, akredytowane banki to: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Envelo (Bank Pocztowy) oraz Bank Pekao) i mieć pewność, że zostaniemy poprawnie zidentyfikowani.
 2. Po założeniu konta w danym urzędzie lub potwierdzeniu założenia profilu zaufanego możemy wybrać następujące platformy do załatwienia naszych spraw: https://www.gov.pl/web/gov, https://pacjent.gov.pl/, http://www.cepik.gov.pl/, https://www.podatki.gov.pl/ lub platformy lokalnych e-Urzędów np. w Ełku, Krakowie, Szczecinie itd.
 3. Aby złożyć wniosek należy zalogować się swoimi danymi lub przy pomocy zaufanego profilu. Po zalogowaniu przez zaufany profil utworzony np. za pośrednictwem banku petent zostanie przeniesiony z powrotem na wybraną platformę, w której będzie miał do wyboru jaką sprawę chce załatwić może to być np.:złożenie wniosku o dofinansowanie z programu 500+, złożenie deklaracji śmieciowej, sprawdzenie ilości punktów karnych itp.
 4. Niektóre informacje można sprawdzić natychmiast (ilość punktów karnych, czy nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru) zaś w przypadku tych wymagających podjęcia indywidualnych decyzji będzie trzeba poczekać na wydanie dyspozycji.
 5. W przypadku składnia niektórych wniosków wymagane będzie uiszczenie niezbędnej wypłaty (oczywiście można to zrobić drogą online).
 6. Potwierdzenie decyzji i złożonych wniosków wpłynie na skrzynkę ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, skorzystamy z niej dzięki posiadaniu profilu zaufanego) i adres e-mail wpisany we wniosku. 
 7. Decyzję można wydrukować lub załączyć jako niezbędny dokument w innej sprawie załatwianej zdalnie.

Artykuł partnera

Zobacz

​Możliwość zlecenia jakiegoś zadania zewnętrznemu usługodawcy to zawsze szansa na oszczędność czasu. W końcu w ten sposób nasz zespół nie musi poświęcać swoich obowiązków na czynności, które z powodzeniem może wykonać ktoś inny. W przypadku takich obowiązków jak archiwizacja dokumentów, korzyści jest jednak znacznie więcej. Oczywiście także tutaj możemy liczyć na...

Nazwa metoda smart to akronim 5 słów angielskich, co w tłumaczeniu oznacza, że cel powinien być dokładnie sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny do wykonania, realny podczas planowania, a także ściśle określony w czasie. Jest to zatem metoda realizowania celów, która wykazuje się ogromną skutecznością. Ponadto zakłada, że odpowiednie sformułowanie i wyrażenie celu jest...

Złoto od wielu lat nieustannie cieszy się ogromnym powodzeniem, wykonana z niego biżuteria jest uznawana za luksusowy dodatek. W dawnych czasach panowała tzw. gorączka złota, później jego popularność ulega zmianie, jednak obecnie nadal złoto cieszy się popularnością, która bezpośrednio rzutuje na kształtowanie jego wartości. Stąd też złoto jest bardzo pożądane i doceniane...