loader

E-Urząd - sposób na załatwienie spraw przez internet

Z aplikacji mobilnych, czatów i internetu korzysta niemal każdy z nas. W zależności od potrzeb media te mogą służyć do nauki, pracy czy spędzania wolnego czasu. Wymierną korzyścią jaką niesie ze sobą podłączenie do sieci jest możliwość skorzystania z rozwiązań takich jak e-Urząd. E-Urzędy to platformy internetowe, dzięki którym możemy załatwić urzędowe sprawy pozostając w domowym zaciszu.

Jakie sprawy można załatwić przez e-Urząd?

Przez e-Urząd można załatwić sprawy ogólne np.:

 • wysłanie ogólnego pisma do podmiotu publicznego.

związane ze zdrowiem:

 • wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • wystawienie e-recepty, e-zwolnienia.

dotyczące ważnych dokumentów tożsamości:

 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego.

odpisy z urzędu stanu cywilnego:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

związane z prawami wyborczymi:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 • zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie.

administracyjne:

 • złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

podatkowe:

 • sprawdzenie rozliczeń w ZUS i US.

Jak załatwić sprawę w e-Urzędzie w kilku krokach?

 1. W zależności, jak skomplikowaną sprawę chcemy załatwić (wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, lub odpis aktu małżeństwa) weryfikacja będzie bardziej lub mniej złożona. Lepiej jednak od razu założyć profil zaufany (można to zrobić zdalnie za pośrednictwem banku w którym posiada się otwarty rachunek, akredytowane banki to: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Envelo (Bank Pocztowy) oraz Bank Pekao) i mieć pewność, że zostaniemy poprawnie zidentyfikowani.
 2. Po założeniu konta w danym urzędzie lub potwierdzeniu założenia profilu zaufanego możemy wybrać następujące platformy do załatwienia naszych spraw: https://www.gov.pl/web/gov, https://pacjent.gov.pl/, http://www.cepik.gov.pl/, https://www.podatki.gov.pl/ lub platformy lokalnych e-Urzędów np. w Ełku, Krakowie, Szczecinie itd.
 3. Aby złożyć wniosek należy zalogować się swoimi danymi lub przy pomocy zaufanego profilu. Po zalogowaniu przez zaufany profil utworzony np. za pośrednictwem banku petent zostanie przeniesiony z powrotem na wybraną platformę, w której będzie miał do wyboru jaką sprawę chce załatwić może to być np.:złożenie wniosku o dofinansowanie z programu 500+, złożenie deklaracji śmieciowej, sprawdzenie ilości punktów karnych itp.
 4. Niektóre informacje można sprawdzić natychmiast (ilość punktów karnych, czy nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru) zaś w przypadku tych wymagających podjęcia indywidualnych decyzji będzie trzeba poczekać na wydanie dyspozycji.
 5. W przypadku składnia niektórych wniosków wymagane będzie uiszczenie niezbędnej wypłaty (oczywiście można to zrobić drogą online).
 6. Potwierdzenie decyzji i złożonych wniosków wpłynie na skrzynkę ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, skorzystamy z niej dzięki posiadaniu profilu zaufanego) i adres e-mail wpisany we wniosku. 
 7. Decyzję można wydrukować lub załączyć jako niezbędny dokument w innej sprawie załatwianej zdalnie.

Artykuł partnera

Zobacz

Wydawałoby się, że monitory do pracy biurowej nie mają jakichś szczególnych wymagań. W końcu nie wymagamy od nich super rozdzielczości – jak przy monitorach dla graczy – czy wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu. Jednak monitor do pracy biurowej to urządzenie przy którym spędzamy zwykle 8 godzin w ciągu dnia. Ważne więc, by miał jak najmniej szkodliwy wpływ...

​Możliwość zlecenia jakiegoś zadania zewnętrznemu usługodawcy to zawsze szansa na oszczędność czasu. W końcu w ten sposób nasz zespół nie musi poświęcać swoich obowiązków na czynności, które z powodzeniem może wykonać ktoś inny. W przypadku takich obowiązków jak archiwizacja dokumentów, korzyści jest jednak znacznie więcej. Oczywiście także tutaj możemy liczyć na...

Nazwa metoda smart to akronim 5 słów angielskich, co w tłumaczeniu oznacza, że cel powinien być dokładnie sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny do wykonania, realny podczas planowania, a także ściśle określony w czasie. Jest to zatem metoda realizowania celów, która wykazuje się ogromną skutecznością. Ponadto zakłada, że odpowiednie sformułowanie i wyrażenie celu jest...