loader

Dofinansowania Unijne dla firm już istniejących 2020

Fundusze unijne, które przeznaczone są dla naszego kraju, to niemalże stała możliwość na rozwijanie swoich przedsiębiorstw na każdym poziomie, od chwili samego pomysłu, po wdrożenie bardzo nowoczesnych rozwiązań, które mają na celu dalszy rozwój, a tym samym wzrost przychodów. Nie każde przedsiębiorstwo ma szansę na otrzymanie takich środków. Warto zatem sprawdzić, czy wybrana dotacja unijna dla firm już działających może być dla nas pomocna, czy może nie. 

Wizja i pomysł 

W wypadku starania się o środki unijne na rozwój przedsiębiorstwa, istotną rolę spełniać będzie pomysł na usługę albo produkt, który wyróżnia się znacząco na tle innych firm, a przy tym będzie on mieć realne szanse rozwoju na konkretnym terenie. 

Programy unijne to pomocna dłoń wyciągnięta w stronę pracodawcy

Dotacje z Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw (2019-2020) dają możliwość na dalszy rozwój w kierunku, który przedsiębiorca uważa za perspektywiczny. Aby móc otrzymać środki na taki cel, właściciel przedsiębiorstwa musi przedstawić odpowiedni biznes plan rozwoju własnej działalności w taki sposób, aby z wykorzystaniem potencjału ludzkiego i najnowszych dostępnych technologii, jego firma mogła odnosić sukcesy.

POIR ,,Szyba Ścieżka" to jeden z największych programów dotacyjnych, który finansuje pracę rozwojowo-badawcze firm. Jego najważniejszym celem będzie wspieranie rozwoju technologicznego, badań naukowych i innowacji. To właśnie na innowację kładzie się największy nacisk. Dotacje dla przedsiębiorstw już istniejących przyznawane są najczęściej tym właścicielom firm, którzy zadeklarują rozwój własnej firmy w oparciu o technologię i wiedzę, która dostępna jest w innych krajach europejskich, tak, aby Polska miała szansę w jak najszybszym tempie wyrównać te deficyty. 

Są także konkursy, jak chociażby ,,Prace rozwojowe i badania przemysłowe realizowane przez firmy", które adresowane są do przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych, konsorcjum przedsiębiorstw, czyli do rozbudowanych firm, zatrudniających wiele, nawet kilkanaście tysięcy osób, gdzie wdrożenie najnowszych technologii jest niezbędne. 

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw już istniejących (2019-2020) – unijne programy 

Tymczasem dla mikro, małych, jak i średnich firm przewidziano głównie unijne programy. Utworzono je na zasadzie wybranego terytorium, zwykle jest to region albo województwo, na podstawie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, która panuje na konkretnym terytorium. 

Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/ >>

Przykłady tego rodzaju programów wymieniamy poniżej: 

  • RPO WM 1.2.1 - projekty rozwojowo-badawcze firm z województwa małopolskiego,
  • Program RPO WM 3.3.2 ,, Międzynarodowa aktywność małopolskich MŚP" dla Małopolski, 
  • RPO WP 1.4.1 ,,Rozwój MŚP" - dla firm z województwa podkarpackiego,
  • RPO WSL 3.2 ,,Innowacje w MŚP" - dla przedsiębiorstw z województwa śląskiego, 
  • RPO WŁ 1.2.1 ,,Inwestycje firm w innowację innowacje i badania" - dla firm działających na terenie województwa łódzkiego. 

Gdzie można się zwrócić, aby uzyskać dotacje unijne dla już istniejących firm (2019-2020)

Celem starania się o dofinansowanie z funduszy unijnych, trzeba zgłosić się do właściwej instytucji, albo też skorzystać z właściwej wyszukiwarki dotacji w sieci. 

Zobacz

​Możliwość zlecenia jakiegoś zadania zewnętrznemu usługodawcy to zawsze szansa na oszczędność czasu. W końcu w ten sposób nasz zespół nie musi poświęcać swoich obowiązków na czynności, które z powodzeniem może wykonać ktoś inny. W przypadku takich obowiązków jak archiwizacja dokumentów, korzyści jest jednak znacznie więcej. Oczywiście także tutaj możemy liczyć na...

Nazwa metoda smart to akronim 5 słów angielskich, co w tłumaczeniu oznacza, że cel powinien być dokładnie sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny do wykonania, realny podczas planowania, a także ściśle określony w czasie. Jest to zatem metoda realizowania celów, która wykazuje się ogromną skutecznością. Ponadto zakłada, że odpowiednie sformułowanie i wyrażenie celu jest...

Złoto od wielu lat nieustannie cieszy się ogromnym powodzeniem, wykonana z niego biżuteria jest uznawana za luksusowy dodatek. W dawnych czasach panowała tzw. gorączka złota, później jego popularność ulega zmianie, jednak obecnie nadal złoto cieszy się popularnością, która bezpośrednio rzutuje na kształtowanie jego wartości. Stąd też złoto jest bardzo pożądane i doceniane...