loader

5 powodów do oszczędzania papieru

Na świecie zużywa się 400 milionów ton papieru rocznie. Ponad połowa z nich znajduje się w opakowaniach produktów. Ogromne ilości papieru zużywane są w biurach i wydawnictwach książkowych. Powiemy Ci, dlaczego powinieneś przejść na elektroniczne zarządzanie dokumentami, pobierać książki na urządzenia elektroniczne, kupować więcej żywności na wagę i oszczędzać papier w inny sposób.

Ocalić lasy

Drzewa wytwarzają tlen, oczyszczają powietrze, glebę i wodę oraz stanowią siedlisko dla 80% wszystkich gatunków zwierząt. Produkcja papieru i tektury jest jedną z głównych przyczyn wylesiania. Każdego roku na całym świecie wycina się 15 miliardów drzew. Szacuje się, że 42% powstałego drewna jest wykorzystywane do produkcji wyrobów papierniczych, w tym opakowań i materiałów biurowych. Do wyprodukowania tony papieru potrzeba 24 drzew (około 400 standardowych 500 arkuszy A4).

Sprawdź promocje w gazetka Tesco.

Oszczędzanie wody

Do wytworzenia jednej kartki papieru potrzeba od 2 do 13 litrów wody. Każdego roku na całym świecie zużywa się ponad 400 milionów ton papieru. Przemysł celulozowo-papierniczy jest jednym z największych użytkowników wody.

Konieczne jest zachowanie zasobów wodnych, ponieważ tylko 3% światowych zasobów wody to woda nadająca się do spozycia, a tylko 0,5% jest dostępne do picia. Już w roku 2016 dwie trzecie ludności świata odczuwało niedobór wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku. Wraz ze wzrostem populacji i przemysłu, niedobór najcenniejszych dla życia zasobów wzrośnie.

Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska

Proces produkcji papieru obejmuje kilka etapów: zmiękczanie masy papierniczej, mieszanie włókien, zagęszczanie materiału, barwienie gotowego produktu itd. Każda z nich wykorzystuje różne substancje, które są niebezpieczne dla ludzi i środowiska: dioksyny, ligninę, tlenek węgla, amoniak, rtęć, azotany, metanol, benzen.

Na przykład dioksyny mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych, dysfunkcji rozrodczych lub zaburzeń neurologicznych.

Łagodzenie zmian klimatu

Przemysł celulozowo-papierniczy jest czwartym co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych wśród wszystkich gałęzi przemysłu wytwórczego. Produkcja papieru stanowi ponad 12% całej energii zużywanej w przemyśle.

Produkcja, dostawa i utylizacja papieru wytwarza około 200g CO2. Magazyn National Geographic emituje 800g CO2 w trakcie swojego cyklu życia. Ręcznik papierowy generuje około 27g CO2.

Zmniejszenie ilości odpadów

Przeciętny pracownik biurowy zużywa 10.000 kartek papieru rocznie. 45% z tego trafia do kosza na śmieci w ciągu pierwszych 24 godzin od druku.

Chociaż papier może być poddany recyklingowi, stanowi on jedną czwartą wszystkich składowisk na świecie. W Rosji papier stanowił 35% odpadów składowanych w 2018 roku. W sumie w kraju zgromadzono ponad 38 mld ton odpadów przemysłowych i domowych. Z tego tylko 2 mld ton zostało ponownie wykorzystanych, czyli nieco ponad 5% całości.

Zobacz

Cyfryzacja coraz odważniej wkracza do różnego rodzaju instytucji. Pewne jej elementy możemy odnaleźć nawet w najmniejszych jednostkach samorządu terytorialnego. Z pewnością dzieje się tak ze względu na ogromne korzyści jakie niesie ze sobą Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD). Przeniesie części zadań urzędów i pozostałych instytucji do strefy online powoduje znaczne...

Każdy profesjonalny warsztat potrzebuje do pracy właściwych kluczy. Narzędzia mają bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób wykonywane są poszczególne zlecenia i czynności. Nie da się ukryć, że powinny być funkcjonalne, proste w obsłudze, ale też posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty. Do warsztatu warto wybierać te narzędzia, które są wykonane...

Karta bezpieczeństwa chemicznego jest zaliczana do dokumentów stanowiących obowiązkową część dokumentacji technicznej przynależącej do produktów chemicznych. Jego najważniejszym zadaniem jest przekazanie konsumentom jak najbardziej wiarygodnych danych odnoszących się do bezpiecznego wykorzystywania przemysłowego produktu chemicznego, jego transportu, usuwania i wykorzystania w...